Limburg Vlaamse Seniorensite

 • Senior Dating Advice Expert Tips for Seniors Over 50
 • 5 Best Senior Dating Sites () See Reviews
 • Senior Dating Site for 50 Plus & Senior Singles SeniorMatch
 • Senior Dating for Singles over 50 at

 • Privacy beleid Roularta Media Group 1.

  Senior Dating Advice Expert Tips for Seniors Over 50

  Algemeen Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te Roeselare, en haar dochterondernemingen, nemen de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, abonnees, lezers, kijkers, surfers, en gebruikers belangrijk.

  Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft. Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

  Limburg Vlaamse Seniorensite

  Roularta Media Group behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. De verwerking van de persoonsgegevens binnen Roularta Media Group is onderworpen aan het Belgisch recht. Verzameling van persoonsgegevens Roularta Media Group verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, nieuwssites, apps en webshops.

  Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het nemen van een abonnement, de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

  5 Best Senior Dating Sites () See Reviews

  Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd. Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer Bankrekeningnummer Professionele gegevens beroep, functie, … of gegevens mbt studie of opleiding indien deze van belang kunnen zijn gelet op de aard van de publicatie of dienst. Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.

  Limburg Vlaamse Seniorensite

  Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang geheel of gedeeltelijk wordt ontzegd tot producten en diensten van Roularta Media Group.

  Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens: Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren.

  Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens: Bij het gebruik van digitale toepassingen websites, tablet of smartphoneapplicaties, … kunnen volgende zaken geregistreerd worden: Hoe u op onze website bent terechtgekomen via welke referrer of zoekwoord Of u gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

  Opslag en toegang tot persoonsgegevens De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33 te Roeselare.

  Limburg Vlaamse Seniorensite

  Roularta Media Group is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

  De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen en dochterbedrijven van Roularta Media Group zoals: Zie de groepsstructuur op: Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers. We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

  Wanneer wij toestemming hebben gekregen. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor we toestemming hebben gekregen. Direct Marketing, met name promotionele communicatie via e-mail, telefoon, post, advertising of andere kanalen aan bestaande klanten en abonnees met het oog op het aanbieden van Acties, promoties, uitnodigingen voor events, aanbiedingen en voordelen die uitgaan van de titel s waarop zij een abonnement hebben Abonnementsaanbiedingen van andere, gelijkaardige titels aan bezoekers van evenementen wanneer zij aanwezig waren op een vorig gelijkaardig evenement aan contacten van de reclameregie Direct Marketing voor prospectiedoeleinden: Daarnaast verzamelt TBI gegevens van zakelijke professionals die ook ter beschikking worden gesteld voor marketing- en datamanagementdoeleinden.

  Bij het verzamelen van deze gegevens wordt er steeds voldaan aan de meldingsplicht naar betrokkene.

  Senior Dating Site for 50 Plus & Senior Singles SeniorMatch

  Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen: Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van uw abonnement, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.

  U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over nieuwe producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons en andere bedrijven binnen Roularta Media Group. Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.

  In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

  Senior Dating for Singles over 50 at

  Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu.

  De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe doeleinden Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid.

  In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren. Minderjarigen Roularta Media Group let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

  Roularta Media Group zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. Roularta Media Group moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Roularta Media Group bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Roularta Media Group door te sturen.

  Roularta Media Group moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Roularta Media Group samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen. Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Roularta Media Group nodig zijn.

  De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Roularta Media Group via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Roularta Media Group. Beveiliging van uw persoonsgegevens Roularta Media Groep neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen.

  Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze websites vermelden soms links naar sites van derden bijvoorbeeld: Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

  Gestel uit Antwerpen is online 10 Augustus Helaba,, ik ben Iris en ik woon in Berlaar en ik zoek een hete date. Omechek uit Vlaams-brabant 6 Maart Vind jij het geil om een vollere vrouw lekker te verwennen?

  Duuvelke uit West-vlaanderen is online 9 November Ben inmiddels al een tijdje weduwe en het alleen zijn ben ik nu wel zat.

  Limburg Vlaamse Seniorensite

  Ik mis de intimiteit vooral dus ik hoop dat er hier degelijke mannen zitten die mij dat willen bieden. Maar met degelijk bedoel ik niet dat je niet geil. Damegezocht uit Vlaams-brabant 11 Juli Wij zijn opzoek naar een leuke dame die ons op een zwoele avond wil komen vergezellen!

  Limburg Vlaamse Seniorensite

  Wij zijn een getrouwd stel en willen graag eens een trio proberen zonder verdere bedoelingen. We zijn beide hetero maar Annemie is niet.

  Limburg Vlaamse Seniorensite

  Hennievan uit West-vlaanderen is online 19 Maart Ik ben Hennie en ben hier nieuw wie wil me even uit leggen hoe dit allemaal werkt. Hortensje uit West-vlaanderen 6 November Hallo allemaal mijn naam is Anna Maria Magdalena en ik ben hier op deze website terecht gekomen nadat ik gezocht had op leuke date sites.